Úvod

Naše pracovni skupina HEXA (Historie exaktních věd) sdružuje zájemce o historii astronomie, matematiky, fyziky a dalších příbuzných oborů. Navazuje na činnost Historické sekce České astronomické společnosti, v níž působila v letech 2007 – 2013.  

Vedení skupiny:

Předsedkyně: doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D.
Místopředseda: Ing. Vladimír Novotný
Člen výboru: Ing. Bc. Eliška Anna Kubičková
Člen výboru: RNDr. Peter Zamarovský, CSc.
Člen výboru: RNDr. Mojmír Kopečný
Hospodář: Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph. D.

Dotazy, přání a náměty adresujte na: alena.solcova@fit.cvut.cz