Touha po planetariu

První projevy touhy po planetáriu  v roce 1925

Bohuslav Mašek ve svém článku vysvětluje, že Praha by po příkladu jiných velkoměst, jako např. Mnichov, Berlín, Lipsko, Hamburk, Kodaň a samozřejmě Jena, měla mít planetarium. Velmi dobře by se k tomu hodila plošina na střeše budoucího  Technického muzea, kde podle plánů měla být také zřízena lidová hvězdárna.

„Národ, který najde prostředky na stadia, na pomníky a jiné takové podniky, by konečně také tento peníz nalezl. A že by značný kulturní zisk z toho vyplynul, o tom pochybnosti nemůže snad býti. Dočkáme se jednou takového vědeckého divadla také u nás?“

 [ŘH 6 (1925), 73-78].  

Bohuslav Mašek byl cenným spolupracovníkem Josefa Jana Friče a Františka Nušla. Byl jedním z redaktorů Říše hvězd a dvacet let vydával  Hvězdářskou ročenku. Mašek byl zároveň dlouhá léta oblíbeným středoškolským profesorem.

© 2012, Alena Šolcová