Astronomové v Čechách a na Moravě

Astronomové v Čechách a na Moravě

Během prvních třiceti let byly zřízeny pobočky Společnosti, např. v Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, v Přerově atd. Zmiňme se např. o Astronomické sekci Musejní společnosti v Rokycanech, která vznikla 12. června 1942.  Jejím předsedou byl zvolen profesor Jiří Marek. Sekce měla 20 členů. Pozorovali proměnné hvězdy, věnovali se pozorování a kresbě planet, fotografování, počtářským pracem. Pozorování se konala z terasy Okresní nemocenské pojišťovny.

© 2012, Alena Šolcová