Astronomové na Slovensku

Astronomové na Slovensku

V roce 1936 byla v Bratislavě ustavena Štefánikova astronomická společnost. Astronomická tradice na Slovensku je ale spojována s  observatoří ve Staré Ďale (od roku 1948 Hurbanovo). Ta byla založena v letech 1867-71 maďarským šlechticem Mikulášem Konkolym – Thege. Koncem století převzala hvězdárnu státní zpráva, Konkoly zůstal ředitelem a staral se o dobudování ústavu, který měl nakonec 9 kopulí, velkou budovu  pro meteorologická pozorování, budovu pro astrofyzikální knihovnu s pracovnami a řadu pavilónů pro meteorologická pozorování a geofyziku. Konkoly zemřel v roce 1916.

Po první světové válce se stal přednostou observatoře Jiří Kaván, který zakoupil v Německu od Zeisse 60 cm reflektor. Prvním spolupracovníkem Kavána byl Josef Malíř. Kaván se, kromě jiného, zabýval výpočtem tabulek prvočísel a numerických funkcí. První z nich ďalská observatoř později vydala, druhé tabulky po recenzi prof. Petra nevyšly. Nástupcem Kavánovým byl Arnošt Dittrich, pak přišel Bohumil Šternberk, který postavil dříve zakoupený dalekohled. Jeho spolupracovníky byli J. Souček, a B. Nováková. Dalekohled byl později přesunut zásluhou Antonína Bečváře na Skalnaté pleso.

© 2012, Alena Šolcová