Pračkova výzva

A v této pevné naději…

Krátce nato, v roce 1913,  vyšla výzva ke sdružení astronomů amatérů tiskem v časopise Živa. Byl to Dr. Ladislav Pračka (1877-1922), náruživý pozorovatel proměnných hvězd, který  vybízel čtenáře  tohoto časopisu k založení astronomické společnosti. Upozorňoval na existenci podobných společenství v jiných zemích. Článek končí slovy:

„Končím tuto výzvu žádostí, aby, najde-li se kdo hlubšího zájmu pro práci, laskavě mi oznámil, jakými prostředky pozorovacími vládne a zda jest ochoten tuto českou akci podporovati, abych seznal, zda možno u nás vážně i v kruzích amatérských pracovati, a vše potřebné v čas zařídil.

Bylo kdysi řečeno, že, hloubka kultury národa se dá určiti počtem dalekohledů k nebi namířených  a nemyslím, že bychom měli zůstati v tomto ohledu posledními mezi kulturními národy.

Nedoufám, že dočkáme se podobného ústavu, jaký postavila rumunská asociace, ale jsem pevně přesvědčen, že to, co nám chudým schází na prostředcích, dovedeme nahraditi cílevědomou prací,  která svým kouzlem nás odmění.

A v této pevné naději končím tyto řádky a zvu čtenáře opětovně k založení české organisace astronomů amatérů v roce následujícím.“

                                                                                                            Ladislav Pračka

Již dříve v roce 1909 vydal Pračka dvoudílný spis Zkoumání změn světlosti hvězd proměnných, pozorovaných prof. Šafaříkem v Praze.

Ladislav Pračka se narodil 27. března 1877 v Malé Čermné (Dolní Jelení) u Pacova. Jeho otec byl inspektorem rakouské státní dráhy. Po studiu na pražské univerzitě a působení na hvězdárně v Bamberku vybudoval Ladislav soukromou hvězdárnu v Nižboru. Dlouho ji neužil. Zabránila mu v tom nemoc po úrazu. K jeho lítosti mu manželka stavbu prodala a zakoupila místo toho dům v Šimáčkově ulici v Holešovicích. I když se Pračka dožil založení Společnosti, mohl se ze spolupráce astronomů radovat jen krátkou dobu.

© 2012, Alena Šolcová