Ustavení společnosti

V pamětním sešitě jednoho z budoucích zakladatelů ČAS nacházíme výstřižek z Národní politiky z počátku října 1916:

Populární astronomický kurs bude uspořádán v zimních měsících astronomickou korespondencí. Přednášky se budou konati jednou týdně v astronomické observatoři Ústavu pro výkonnou meteorologii za použití 4palcového astronomického dalekohledu a s projekčními obrázky. Počet osob omezen jest pouze na 10 účastníků. Bližší podrobnosti sdělí a přihlášky přijímá Meteorologická a astronomická korespondence Praha I., 261”.

Bankovní úředník Karel Novák, nadšený amatér astronom, šikovný mechanik, se
do tohoto kursu přihlásil a seznámil se v něm s Karlem Andělem, Josefem Klepeštou, Viktorem Rolčíkem a jeho ženou. Kurs pořádal Jan Iglauer, který také pravidelně psal do Národní politiky zprávy o úkazech na nebi a povětrnostní předpovědi.

V pamětním sešitě Karla Nováka se zachoval ještě jeden výstřižek z Národní politiky
z roku 1917:

 Přátelům astronomie: Za účasti a podpory českých vědeckých pracovníků bude v nejbližších dnech v Praze ustavena „Česká astronomická společnost“, jejíž stanovy byly právě místodržitelstvím schváleny. Veškeré informace podá a členské přihlášky přijímá Ing. Jaroslav Štych, Praha-Libeň, Královská tř. 428”.  

 

© 2012, Alena Šolcová