Přednášky a semináře

Diophantus[1]Úterý 3. března 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,
MFF UK Praha

Z historie řešení diofantických rovnic:
Od Diofanta k Mihailescovi

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Diophantus

Úterý 10. března 2015 od 16 hod.

Procházka Prahou – sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí,
Nové Město pražské
Skupina HEXA (Historie exaktních věd),

**************************************************************************************************

Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod.

 

Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.    

Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)
Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma   

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I

***********************************************************

Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát:

Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy
ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

                                                * * *

Úterý 3. prosince 2013 od 15 hod.

Prof. Dr. Erwin Neuenschwander,
Institut für Mathematik, Univ. Zürich
Bernhard Riemann  (1826 – 1866)
The Development of Complex Analysis

Plakát najdete zde: Riemann

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.
___________________________________________________________

 Úterý 19. listopadu 2013 od 15 hodin

RNDr. Luboš Moravec, MFF UK Praha
Jakub Filip Kulik (1793 – 1863)
Tabulky a kalendáře
Plakát najdete zde: Jacob_Philipp_Kulik2
Setkání se koná
v Zasedací mistnosti Fakulty informačních technologií ČVUT
Thákurova 9, Praha 6.
_________________________________________________________

Úterý 18. června 2013 od 15 hod.

PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha
Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS

Plakát najdete zde: globe_Kues    

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.

 Úterý 14. května 2013 od 15 hod. 
Mgr. MARIE VĚTROVCOVÁ, FF ZČU Plzeň

NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ
Závěrečná kapitola klasické algebry                    

Plakát najdete zde:  Abel

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.

 ***

Úterý 16. dubna 2013 od 15 hod.
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.,
FEL ČVUT v Praze

NEKONEČNO A GEORG CANTOR
Další vývoj představ o nekonečnu 
 

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

***

Úterý 19. března 2013 od 15 hod. 

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR Praha
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ
Plakát:
znalosti01

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

***

Úterý 19. února 2013 od 15 hod. 

doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT Praha
MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNIKOVY ASTRONOMIE
K 540. výročí narození Mikoláše Kopernika
Kopernik-plakat

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

***

Úterý 8. ledna 2013 od 15 hod.
HLEDÁNÍ PŘEDPOTOPNÍ ASTRONOMIE:
Představy renesančních a raně novověkých astronomů o původu a dějinách astronomie
PhDr. DANIEL ŠPELDA, Ph.D., FF ZČU Plzeň

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze – seminář SEDMA (3. patro Nové budovy ČVUT),
Thákurova 9, Praha 6

***

 Pátek 21. prosince 2012 v 16 hod.
ASTRONOMIE VE STŘEDOVĚKU
při příležitosti výstavy  „Hvězdy a my aneb co nevidíme, když spíme“
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Hrad Švihov, okr. Klatovy

***

Úterý 4. prosince 2012 v 15 hod.
Nekonečno před Cantorem
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.,
FIT ČVUT v Praze (v semináři SEDMA), Thákurova 9, zasedací místnost ve 3. patře.

***

Středa 15. listopadu 2012  v 16 hod.
Dlouhý počet a kalendáře předkolumbovských civilizací
doc RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Prácheňské muzeum v Písku