David_13

Alois Martin David,
ředitel pražské hvězdárny, profesor, děkan a rektor pražské univerzity, 
se narodil  v Dřevohryzech roku 1757 nedaleko premonstrátského kláštera v Teplé
v Karlovarském kraji. Do premonstrátského řádu vstoupil v roce 1780 ve svých 23 letech.

Zabýval se především měřením zeměpisných souřadnic na území Čech.
Jeho snem bylo vybudovat hvězdárnu a nahradit tak observatoř v Klementinu.

V okolí tepelského kláštera pozoroval na Branišovském vrchu.  

Zemřel v roce 1836 v klášteře v Teplé, byl pohřben na nedalekém hřbitově.

Letošní putování po stopách Davidových se konalo po čtvrté. 
Plakát pro rok 2013 najdete zde: Davidova noc 2013_plak_hv
Jeho autorem je Jiří Schierl.

1. U kláštera:

U kláštera