Václav Borecký

Na životě Společnosti se podílelo více nadšených zakládajících členů. Vzpomeňme jednoho z nich: Ing. Václav Borecký se  v roce 1917 účastnil ustavující Valné hromady Č.A.S. Byl jedním z 50 zájemců.

Na tomto setkání byl zvolen do správního výboru a stal se jedním z nejhorlivějších členů. Zpočátku byl zapisovatelem, později knihovníkem a po léta pokladníkem. Když neměla ještě Č.A.S. placenou administrativní sílu, vyřizoval obětavě korespondenci.

Léta se věnoval výpočtům průběhů zatmění Slunce a Měsíce, která uveřejňoval v Říši hvězd a v denních listech. Zabýval se také studiem slunečních hodin a uveřejňoval návody k jejich konstrukci a použití (18. , 19. a 22. ročník Říše hvězd). Každoročně počítal a uveřejňoval grafy východů a západů planet.  Zajímal se také o kalendář,  výpočet pohyblivých svátků a čas.

Profesí byl strojař, odborníkem na zařízení a stavbu cukrovarů. Byl předčasně pensionován pro oční chorobu, a proto se mohl věnovat více astronomii. Při práci používal velmi silné lupy. Po druhé světové válce opustil Prahu a žil na venkově. Zemřel 14. září 1956 ve věku 69 let.  (Nekrolog pod značkou „ký“ je uveřejněn v Říši hvězd v témže roce  (František Kadavý [ŘH 37 (1956), 278]).

© 2012, Alena Šolcová