Poděkování a použitá literatura

Poděkování. Tyto texty jsou výsledkem studia mnoha pramenů, které jsme zahájili před oslavami 90. výročí založení České astronomické společnosti v roce 1997.  Děkuji  panu Jiřímu Šrajerovi, členu ČAS od roku 1944, Kateřině A. Čápové, Oldřichu Hladovi, Dagmar Krejčí, Michalu Křížkovi, Pavlu Najserovi, Miloši Weberovi, Jakubu Šolcovi, Petru Zamarovskému a ostatním členům Historické sekce za veškerou pomoc při přípravě oslav 90. výročí vzniku České astronomické společnosti a při přípravě tohoto textu. Oslava se konala v Zrcadlové kapli v Klementinu.

Alena Šolcová

Použitá literatura:

[1] Kadavý, F.: Nerudovy písně kosmické, ŘH 45 (1964), 131-132.

[2] Kadavý, F.: Deset let naší práce, ŘH 39 (1958),  32-34.

[3] Klepešta, J. : O českém učiteli, který sloužil vědě, ŘH 29 (1948), 111-113.

[4] Křovák, J.: Číselné sedmimístné tabulky trigonometrických funkcí, upravené pro počítací stroj. – Str. 19. V Praze 1925, nákladem vlastním. Cena Kč 12.-. Recenze R.

[5] Nušl, F., JUDr. Kazimír Pokorný, ŘH 7 (1926), 33-33.

[6] Pokorný, K.: Prof. Jaroslav Zdeněk, ŘH 4 (1923), 177-180.

[7] Schüller, X. Valná schůze České společnosti astronomické dne 16. března 1925, ŘH 6 (1925), 64-65.

[8] Šternberk, B.: Vzpomínky na minulost, ŘH 7 (1926), 28-29.

[9] Štych, J. : 20 let České astronomické společnosti (1917-1937), ŘH 18 (1937), 209 -226,

a další články Říše hvězd od roku 1920.