Výročí a životopisy

19. února 2013 jsme si připomněli 540. výročí narození Mikoláše Kopernika.

Na počest Kateřiny Keplerové, Keplerovy matky – 30. dubna 2013
Celou přednášku na slidech najdete zde: Katka13 

Leonberg, prosinec 1617

V přísně střeženém městském žaláři čeká sedmdesátiletá vdova Kateřina Keplerová, známá svým léčitelským uměním na svůj proces, neboť byla obžalována z čarodějnictví.
Všichni obyvatelé města popichovaní zkorumpovaným fojtem se proti kdysi obdivované léčitelce a statečné ženě, která sama vychovala čtyři děti, spikli, pomluvili ji a svalili na ni vinu za veškerá úmrtí neduhy a úrazy. Teď už ji před upálením na hranici může zachránit pouze sám císař. O záchranu své matky ze všech sil usiluje také císařský matematik Johannes Kepler. Se změnou panovníka, zhoršující se pozicí protestantů a rozmáhajícím se čarodějnickým procesům však klesají i Keplerovy možnosti záchany matky. Nakonec se mu ale přece jen podaří vymoci si dobrozdání právníků z univerzity v Tübingenu, kteří rozhodnou, že vzhledem k pokročilosti věku a nepřesvědčivosti důkazního materiálu má být obžalovaná propuštěna a zproštěna nepravdivého nařčení… Po 14 měsících věznění zemřela 13. dubna 1622.