Místa setkávání

Kde se setkávali členové Společnosti? 

První schůze Společnosti se konaly většinou v soukromém bytě prvního pokladníka Společnosti Karla Nováka na Smíchově.  Setkání trvala velice dlouho, často do deváté hodiny večerní.

Prof. Zdeněk docházel pěšky ze svého bytu na Královských Vinohradech v Kopernikově ul. č. 3 obvykle přesně. Nelitoval žádné námahy, aby prospěl společenství mladých astronomů.  Pořádal populární přednášky z dějin astronomie od počátků lidské kultury až do 19. století.

Později se schůze konaly jedenkrát měsíčně v posluchárně Filozofické fakulty
v Klementinu (vchod z Karlovy ul., posluchárna č. 3, vpravo v rohu nádvoří).

Přístroje byly umístěny původně v umělé jeskyni v Grébovce, ale vlhkost jim nesvědčila a  rezavěly. K dalším místům, kde bylo možno setkat se s našimi předchůdci, patřila astronomická věž v Klementinu, Wilsonovo nádraží – věž, 5. patro, II. posluchárna Filosofické fakulty v Klementinu, posluchárna Jindřicha Svobody, Karlovo nám. 19, Lidová hvězdárna Štefánikova, Lékárnický dům, Malá Štěpánská 13, Slovanský dům, Na Příkopech.

Podle zpráv se např. v neděli 11. dubna 1925 konala mimořádná členská schůze v posluchárně filosofické fakulty v Klementinu s přednáškou: Historie klementinské hvězdárny, a pak setkání pokračovalo prohlídkou muzea a věže státní hvězdárny, kde byl umístěn 120 mm refraktor Společnosti. Přitom obvyklá členská schůze se konala o den později 12. dubna v posluchárně profesora Jindřicha Svobody na Karlově nám. č. 19, kde prof. František Nušl pokračoval ve své přednášce: O některých problémech astronomie v poslední době.

Na valnou schůzi 15. března toho roku se  dostavila  pouze čtvrtina členů, i když byl začátek posunut o půl hodiny. Pan učitel Anděl postrádal populární přednášky. Výbor upozornil na velké členské nedoplatky, účastníci chválili časopis a redaktora Dr. Bohuslava Maška.

© 2012, Alena Šolcová