Josef Klepešta

Josef Klepešta

Dlouhá léta byl jednatelem Společnosti Josef Klepešta (1895-1976). Patří mezi její zakladatele. Vynikl jako astrofotograf. Setkal se ještě před jejím vznikem při populárních přednáškách s Ing. Jaroslavem Štychem a od té doby spolupracovali. Založil edici Knihovna přátel oblohy. Jeho zájmy byly široké, povšiml si např. seskupení dvanácti bronzových soch na mramorových výstupcích  ve dvoraně paláce Assicurazioni Generali Adriatica na Národní třídě a jejich symboliky. Sochy představovaly znamení zodiaku. Věnoval jim článek  Astronomie v umění, [ŘH 7 (1926),  28-29]. Josef Klepešta se podílel na životě Společnosti do posledních dnů života.

© 2012, Alena Šolcová