Novinky

Diophantus[1]Úterý 3. března 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,
MFF UK Praha

Z historie řešení diofantických rovnic:
Od Diofanta k Mihailescovi

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Diophantus

Úterý 10. března 2015 od 16 hod.

Procházka Prahou – sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí,
Nové Město pražské
Skupina HEXA (Historie exaktních věd),

*********************************************************************************************

Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod.

 

Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod.

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

HISTORIE NAVIGACE Navigare_necesse
Od starověku po 20. století

Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

:

**************************************************************************************

Úterý 9.  prosince 2014 od 17 hod.

RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

 PRůVODCE KEPLEROVÝM SPISEM:
Novoroční dárek aneb o šestiúhelníkové vločce
(Strena seu De nive sexangula …
                       

O nejtěsnějším uspořádání koulí

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Keplerova vlocka

*************************************************************************************************
Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.    

Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)
Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma   

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I

****************************************************

Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát:

Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy
ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

                                                * * *

Sobota 16. srpna / Neděle 17. srpna 2014

Putování po stopách Aloise Martina Davida

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida,
čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu,
v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku
bude pokračovat v podvečer přednáškami
a astronomickým pozorováním.
Všichni zájemci jsou vítáni.
Je zajištěna lokální doprava a ubytování,  z toho důvodu počet účastníků je omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese:
alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání:
premonstrátský klášter Teplá a  Nežichov na Karlovarsku
 
Úterý 17. června  2014 od 17 hod.
doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., KM FJFI ČVUT v Praze
ALGEBRAICKÉ ROVNICE OD CARDANA KE GALOISOVI

Motto: Přísahám ti, že nejen nikdy neuveřejním tvé objevy, ale slibuji ti rovněž, že si je zapíši v kódu, takže ani po mé smrti nebude nikdo schopen jim porozumět.
         Cardano Tartagliovi v roce 1539

Plakát najdete zde: Cardano-Galois(2)
Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Cardano-Galois

Cardano-Galois

27. května  2014 od 17 hod.

 

 

HEXA – skupina pro historii exaktních věd

Astronomický zlomek nalezený u Rukopisu Královédvorského
Alena Šolcová

Setkání  se koná v místnosti A1442 
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Plakát najdete zde:  zlomek_astro

Zájemce o návštěvu ateliéru pana orlojníka Petra Skály v Sadské a prohlidku
1. rekonstruovaných poloorlojních hodin renesančního stroje katedrály sv. Víta …
2. ekliptiky staroměstského orloje z roku 1865
prosim, aby se u mne ohlásili (alena.solcova@fit.cvut.cz).
Návštěva je plánována
na čtvrtek 29. května odpoledne nebo v podvecer.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

Úterý 13. května  2014 od 17 hod.

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK      Archimedova_metoda1

Archimédés a jeho Metoda

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Plakát najdete zde: Archimedova_metoda1

*********************************************************************

Úterý 22. dubna  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.,
Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK:
Čestina ve věku počítačů – jazykové korpusy

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

*********************************************************************

Úterý 8. dubna 2014  od 17 hod.

HEXA (Skupina pro historii exaktních věd)
Procházka Prahou po stopách matematiků a astronomů

Sraz na stanici tramvaje č. 22 – Pohořelec
************************************************************************

Úterý 25. března  2014 od 17 hod.

Ke  100. výročí matematika a astronoma Zdeňka Kopala

doc..RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK:
Zdeněk Kopal a těsné dvojhvězdy
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze:
Numerické metody v astronomii 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.
Plakaty najdete zde:  Kopal_t_3pKopal_a_3p

Kopal_a_3p

Úterý 11. března  2014 od 17 hod.
            Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd)
Program:
Antonín Vrba, Milan Patka: Steinichovy astronomické hodiny z roku 1911
Roman Pipek:   Astronomické hodiny  v Mnichově

Alena Šolcová: Le Verrierův objev nove planety
(Medailonek  k vyroci francouzského astronoma Le Verriera).

Podrobnosti a plakát najdete v odkazu Nejbližší seminář. 

Stenich_Mnichov

Plakát najdete zde: HEXA_14_03_11
Setkání se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(v budově FIT a FSV ČVUT zvané A – nejvyšší
z budov)
Vstup: Thákurova 7 – prostřední nízká budova, pak doprava k výtahům do 14. podlaží.

_______________________________________________________________________
Úterý 
25. února 2014 od 17 hod.

Ing. Lubomír Soukup, Ph.D., UTIA AV ČR:

Historie normálního rozdělení 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.
Plakat najdete zde: Gauss_3

Kde se vzalo normální rozdělení pravděpodobnosti?
Vyrostlo jako strom. Začalo to před 280 lety.
*****************************************************************

Normální rozdělení
Normální rozdělení

Přednáška vychází z hlavních historických kořenů normálního rozdělení.
Upozorní na jeho podstatné vlastnosti (kmen) a vyzdvihne jeho význam pro současnost i budoucnost vědy (plody).

Historické kořeny normálního rozdělení sahají hluboko jak v oblasti matematiky, tak v prostředí praktických aplikací. Historie normálního rozdělení je spjata se jmény věhlasných matematiků jako Moivre, Gauss, Laplace, Ljapunov.
Prakticky bylo normální rozdělení využíváno krátce po jeho matematickém odvození, a to vědci neméně
zvučných jmen – Gauss, Quételet, Galton, Pearson.

Úterý 11. února 2014 od 17 hod.

Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Program:
Alena Šolcová: Jubilejní hodiny orlojového typu
v Lieru ve Flandrech  

Roman Pipek:   Orloj v Mnichově
                           Po stopách Aloise Martina Davida
– premiéra fotomagazínu   

Plakát najdete zde: HEXA_14_02_11

HEXA_14_02_11

Seminář se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(v budově FIT a FSV ČVUT zv. A – nejvyšší z budov)
Vstup:
Thákurova 7 – prostřední nízká budova,
pak doprava k výtahům
do 14. podlaží.

 ************************************************************************

Úterý 14. ledna 2014 od 15 hod.

PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D., FF UK Praha
Matematika staroegyptských písařů
O výuce matematiky ve starověkém Egyptě

Plakát najdete zde: Egypt (1)

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

________________________________________________

Úterý 3. prosince 2013 od 15 hod.

Prof. Dr. Erwin Neuenschwander,
Institut für Mathematik, Univ. Zürich

BERNHARD RIEMANN  (1826 – 1866)
The Development of Complex Analysis

Plakát najdete zde: Riemann
Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.

________________________________________________

Úterý 19. listopadu 2013 od 15 hodin

RNDr. Luboš Moravec, MFF UK Praha
Jakub Filip Kulik (1793 – 1863)
Tabulky a kalendáře
Plakát najdete zde: Jacob_Philipp_Kulik2
Setkání se koná
v Zasedací mistnosti Fakulty informačních technologií ČVUT
Thákurova 9, Praha 6.

__________________________________________________

Vážení členové Historické sekce,

dnes opouštíme letní čas, budeme mit delší noc.
Přichází také období, kdy je třeba vyrovnat příspěvky do ČASu.
Příspěvky zůstavají ve stejné výši, do ČASu 400 Kč nebo 300 Kč (nevýdělečné činní, senioři), příspěvek Historické sekci je též ve stejné výši jako loni, tedy 60 Kč.

Prosím, abyste své příspěvky posílali (460 Kč nebo 360 Kč nebo 60 Kč hostující členové a externí členové na účet číslo 1200215641/2310.
Pokud se rozhodnete poslat vyšší částku, uvítáme ji jako dar.

Za výbor Vás zdraví

Alena Šolcová, 26. 10. 2013

____________________________________________________

Úterý 8. října  2013 od 15 hod.
v rámci semináře SEDMA

Jan Růt,  FIT ČVUT v  Praze

Ulugh Beg a observatoř v Samarkandu

Plakát najdete zde:   Ulugh_Beg_plakat 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

Sobota a neděle 17. a 18. srpna 2013

Putování po stopách Aloise Martina Davida  neboli Davidova Noc

Vážení přátelé,

jsme v polovině léta: naše srpnové setkání se blíží:  

Historická sekce České astronomické společnosti, Pod střechou, občanské sdružení, Infocentrum Toužim a Cesta z města, občanské sdružení Vás zvou  
na Biofarmu Belina v Nežichově u Toužimi

Zde najdete plakat barevně:

 Předběžný program

 17.8.   13:00 – zahájení (tématická prohlídka kláštera v Teplé,  sraz před klášterním kostelem v Teplé)
14:00 – exkurze Po stopách A. M. Davida (autovýlet po Davidově stezce, sraz u hlavní  brány kláštera v Teplé
17:30 – večeře
18:00 – přednášky: Osobnost a dílo A. M. Davida
19:30 – výstup na Davidovu observatoř
22:00 – pozorování noční oblohy

18.8.   10:00 – pozorování Slunce

 ***

Úterý 18. června 2013 od 15 hod.

PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha
Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS

Středa 12. června 2013 od 17:30

Výzkum ostatků Tychona Brahe jadernými
analytickými metodami

Přednáší prof. Ing. Jan Kučera, CSc., ÚJF AV ČR

Pořádá Fyzikální oddělení pražské pobočky JČMF

Místo konání:
Posluchárna Václava Dolejška
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy v Praze,
Ke Karlovu 5, 1. patro (F2).

Úterý 14. května 2013 od 15 hod. 
Mgr. MARIE VĚTROVCOVÁ,
FF ZČU Plzeň

NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ
Závěrečná kapitola klasické algebry
                                                           Plakát najdete zde:  Abel 
                 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6.
Na seminář navážeme setkáním členů Historické sekce. Volební komise nám sdělí výsledky voleb a domluvíme se na dalším programu.
Zdraví Alena Šolcová

 __________________________________________________________

Úterý 30. dubna 2013
Na počest Keplerovy matky, Kateřiny Keplerové, podívejte se do odkazu Výročí a životopisy…

___________________________________________________________

Úterý 9. dubna 2013 od 18 hod.

Setkání při příležitosti vernisáže výstavy
Enrica Magnaniho, nazvane Harmonices mundi.
Výstava je koncipována jako pocta stejnojmennému dílu Johanna Keplera,
ktery působil v Praze 12 let. Magnani zkouma hranice univerza
a ve svych dilech se snazi zbavit obvyklych konvenci.
Výstava, kterou pořádá Italsky kulturní institut s podporou Ansus
Consulting a Italia Arte a pod záštitou italské ambasády v Praze a Museo
Internazionale Italia Arte v Turinu,
se koná od 9. – 26. dubna 2013, takže ji
můžete navštívit i samostatně později.

Vernisáž se koná 9. dubna 2013 od 18 hod. v barokní kapli
Italského kulturního institutu, Šporkova 14, Praha 1.
Vstup do kaple je z Vlašské ul. c. 34
(přímo proti německému vyslanectví).

Úterý 16. dubna 2013 od 15 hod.

RNDr. Peter Zamarovský, CSc., FEL ČVUT v Praze
NEKONEČNO A GEORG CANTOR
Další vývoj představ o nekonečnu

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

_______________________________________________________

Úterý 19. března 2013 od 15 hod. 

 Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR Praha
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ
Plakát:
znalosti01

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

_______________________________________________________

 Pozor!
Výstava o exhumaci a výsledcích výzkumu hrobu a ostatků Tychona Brahe se koná  12. – 22. února 2013  ve foyeru budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1. 

Program semináře SEDMA:

Úterý 19. února 2013 od 15 hod.
doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT Praha
MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNIKOVY ASTRONOMIE
K 540. výročí narození Mikoláše Kopernika ¨
Kopernik-plakat

Seminář se koná
v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

_______________________________________________________

Úterý 8. ledna 2012 v 15 hod.
Hledání „předpotopní astronomie“
Představy renesančních a raně novověkých astronomů o původu a dějinách astronomie

PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
FIT ČVUT v Praze (v semináři SEDMA)

_______________________________________________________

V patek 21. prosince

pořádáme pro zájemce předvánoční výlet :

Hrad Švihov, okr. Klatovy, návštěva hradu je spojena s výstavou

Hvězdy a my aneb Co nevidíme, když spíme

a od 16 hod. přednáškou  na téma “Astronomie ve středověku”.

Přednáší doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

________________________________________________________________

Úterý 4. prosince 2012 v 15 hod.
Nekonečno před Cantorem
RNDr. Peter Zamarovský, CSc.,
FIT ČVUT v Praze (v semináři SEDMA)

________________________________________________________

Přidávám čerstvou novinku: Dle Jense Velleva a Jana Kučery ze 16. listopadu 2012 nebyl Tycho Brahe otráven. Podle jejich zkoumání množství rtuti v Tychonových vousech několik týdnů před smrtí pokleslo.  Výzkum pokračuje dále.