Život astronomů – pozorování

Do života astronomů patří pozorování. Proto, když se neosvědčila jeskyně v Grébovce (dnešních Havlíčkových sadech), byl  v roce 1926 postaven jeden z dalekohledů Společnosti na věži Státní hvězdárny  v Klementinu: Byl od konstruktéra G. Heyde
s paralaktickou montáží a hodinovým pohonem. Průměr objektivu byl 12 cm, ohniskovou vzdálenost měl dalekohled 180 cm. Výsledky pozorování je také třeba zaznamenávat a zakreslovat, a to není vždy snadné.

Uveďme jednu literární kuriozitu z roku 1925: je to kritický pohled recenzenta na náčrtek mlhoviny v souhvězdí Velkého lva. Tvrdé hodnocení označuje kresbu jako skvělou stylizaci nedokončeného kuřete s rozčechraným hřebínkem.

© 2012, Alena Šolcová